Kuratorzy kierunków

Kuratorzy kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołani na okres kadencji 2020-2024:

Lp.

Kierunek studiów

Imię i nazwisko Kuratora kierunku

Imię i nazwisko Menedżera kierunku

1.

Analityka gospodarcza

Dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE

dr Rafał Kucharski

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne/
Bezpieczeństwo w biznesie

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE

dr Adam Polko

3.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

dr Karina Cicha

4.

E-commerce

Dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE dr Damian Kocot

5.

Ekonomia

Dr hab. Renata Pęciak, prof. UE mgr Jolanta Pasionek
6. Finance and Accounting for Business Dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE 

7.

Finanse i rachunkowość

Dr hab. Joanna Błach, prof. UE dr Łukasz Szewczyk

8.

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UE mgr Beata Sauer

9.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Dr hab. Artur Walasik, prof. UE dr hab. Wojciech Głód
10. Gospodarka cyfrowa dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE

11.

Finanse menedżerskie

Dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE dr Marlena Smuda-Kocoń

12.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka dr Karolina Szymaniec-Malicka

13.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE dr Radosław Cyran

14.

Gospodarka przestrzenna

Prof. dr hab. Krystian Heffner dr Adam Polko

15.

Gospodarka turystyczna

Dr hab. Katarzyna Czernek--Marszałek, prof. UE dr Paweł Piotrowski

16.

Informatyka

Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

dr Barbara Filipczyk

17.

Informatyka i ekonometria

Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska dr Agata Gluzicka

18.

International Business

Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE mgr Marta Grybś-Kabocik

19.

Logistyka (7 i 3-semestralna)

Dr hab. Janusz Figura, prof. UE mgr inż. Andrzej Hanusik

20.

Logistyka w biznesie/
Logistyka (6-semestralna)

Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE dr Piotr Hanus

21.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE dr Anna Kwiecień

22.

Przedsiębiorczość i finanse

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE dr Martyna Wronka-Pośpiech

23.

Rachunkowość i podatki

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE dr Ewa Maćkowiak

24.

Zarządzanie

Dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

mgr Rafał Rydzewski

Kurator przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego EuroClasses - dr hab. Julia Włodarczyk