Studia w języku polskim

Cudzoziemcy mogą odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie), podyplomowe lub w ramach Szkoły Doktorskiej.

  • Na studiach stacjonarnych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach niestacjonarnych od soboty do niedzieli (weekendy). 
  • Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
  • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.
  • Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.