Studia w języku polskim

Cudzoziemcy mogą odbywać studia:

Zajęcia prowadzone są w ramach studiów stacjonarnych (od poniedziałku do piątku) lub studiów niestacjonarnych (w weekendy). Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.