Studia w języku polskim

Cudzoziemcy mogą odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia (licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie), doktoranckie, podyplomowe:

  • Zajęcia prowadzone są w ramach studiów stacjonarnych (od poniedziałku do piątku) lub studiów niestacjonarnych (w weekendy).
  • Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
  • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier.
  • Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.