Seminaria dyplomowe / magisterskie

Wybór promotora

Studia I stopnia niestacjonarne (nabór 2021/22) 

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

dr Marcin Baron

dr Radosław Cyran

dr inż. Marek Magdoń

dr Artur Ochojski

 

Studia I stopnia niestacjonarne (nabór 2021/22)

dr Radosław Cyran

dr Artur Ochojski

Wybór promotora

Studia I stopnia stacjonarne (nabór 2021/22)

dr Patrycja Juszczyk

dr Paweł Piotrowski

dr Dagmara Wójcik

Wybór promotora

Studia I stopnia niestacjonarne (nabór 2021/22)

dr Dorota Adamek-Hyska

dr Ewa Janik

dr Danuta Kozłowska-Makóś