Program Corporate Readiness Certificate (CRC)

Program Corporate Readiness Certificate (CRC) realizowany jest z przedstawicielami firm: Accenture, IBM, ING Services Polska. To cykl zajęć praktycznych, których celem jest przygotowanie studentów do pracy projektowej i zespołowej. Ma na celu umożliwienie studentom nabycia praktycznej wiedzy, poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach, wykładach, laboratoriach, a także płatnych praktykach, stażach dla najlepszych.