Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

W poniedziałek 25 marca 2019 r. w budynku rektoratu odbyło się uroczyste pierwsze posiedzenie Rady Uczelni, podczas którego oficjalnie wręczono akty nominacyjne.

W skład Rady Uczelni wchodzą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: prof. zw. dr hab. Marian Oslislo, Jolanta Jaworska i adw. Roman Kusz oraz pracownicy Uniwersytetu: prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał, dr hab. Krystian Pera, prof. UE i Małgorzata Szwarc. Z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkiem Rady jest również przewodniczący samorządu studenckiego Bogdan Matyja.

Podczas pierwszego posiedzenia JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE zainaugurował działalność organu wręczając akty nominacyjne członkom Rady. W dalszej części spotkania Rada omówiła także plany działalności organu na najbliższe miesiące.

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni