Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Diverse Trajectories of Research in Economics of Climate Change (Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu)” jest stworzenie warunków do sieciowania młodych naukowców w wymiarze międzynarodowym, zwiększenie możliwości młodych badaczy na publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, wsparcie procesów realizacji badań naukowych przez młodych naukowców poprzez dofinansowanie kosztów związanych z pozyskaniem danych empirycznych oraz upowszechniania wyników na arenie krajowej. Projekt obejmuje 6 badaczy w 4 różnych obszarach problemowych wpisujących się w tematykę ekonomii zmian klimatu. Wybitni naukowcy udzielą wsparcia mentoringowego młodym badaczom z UE Katowice w zakresie realizacji badań naukowych i przygotowywanych publikacji naukowych.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE.

Projekt jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate”, który jest realizowany przez dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt „Diverse Trajectories of Research in Economics of Climate Change (Różne ścieżki badań w ekonomii zmian klimatu)” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 91 710,00 zł.

Okres realizacji projektu luty – listopad 2023.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3