Relacja z finału II Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu

26 marca 2018 r. na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku odbył się finał II Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej – Start do własnego biznesu. Znamy już zwycięzców!


Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu

I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku:

 • Patrycja Zbyrowska
 • Karol Świątek

II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku: 

 • Angelika Stronczyńska
 • Aleksandra Juraszczyk

Na III miejscu uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach:

 • Kamila Skarupa
 • Patryk Tkocz

Tematem przewodnim tegorocznej edycji był "E-biznes dziś i jutro". Laureaci I etapu konkursu – prezentowali swoje pomysły e-biznesowe przed ośmioosobowym jury. Przedstawione prezentacje poddane były wnikliwej ocenie wybitnych przedstawicieli biznesu oraz administracji, w tym reprezentantów fundatorów nagród – spółki Perfekt sp. z o.o. i Prevac sp. z o.o.

Przekonanie jury do słuszności i wartości swojej koncepcji biznesowej nie było zatem zadaniem łatwym. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poradzili sobie jednak doskonale. Zarówno jury jak i publiczność zgromadzona w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, słuchała z wielkim zainteresowaniem wystąpień dwunastu dwuosobowych drużyn.

Wśród zaproszonych gości zasiedli również Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika - Wojciech Świerkosz, fundator I nagrody Pan Henryk Michalik, a także przedstawiciel Partnera Merytorycznego - Zastępca Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Artur Wojtków.   

Po zakończeniu przesłuchań Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji  dr inż. Tomasz Zieliński przekazał głos Prorektorowi Prof. dr hab. Sławomirowi Smyczkowi,  który podziękował uczniom za ich niezwykłe zaangażowanie. Podkreślił również, że choć w regulaminie konkursu przewidziano tylko trzy nagrody, to samo przygotowanie, udział w wydarzeniu i możliwość zaprezentowania się przed tak szerokim gremium dostarcza wielu korzyści, pozwala bowiem na wypracowanie kapitału w postaci umiejętności, które młodzież z całą pewnością wykorzysta w przyszłości.

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika - Wojciech Świerkosz, dziękując uczniom i nauczycielom, zaakcentował również wartość jaką niesie za sobą udział w tego rodzaju wydarzeniach. 

W trakcie obrad jury uczestnicy konkursu przysłuchiwali się wykładowi wygłaszanemu przez specjalistę z zakresu e-biznesu - Roberta Dudę z firmy spozycjonowani.pl.

Mimo, że każda drużyna pochwaliła się interesującym pomysłem, jury konkursowe nagrodziło tylko trzy autorskie koncepcje. Jak podkreśla jedna z  organizatorek konkursu – dr Katarzyna Olejko za rok nowa edycja i nowe możliwości.

Już teraz zapraszamy uczestników konkursu do udziału w III edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej – Start do własnego biznesu. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchamy kolejnych pomysłów biznesowych. Naszym zamiarem jest bowiem stymulowanie młodzieży do podejmowania innowacyjnej działalności i kreatywności.

Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu
Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu
Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu
Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu
Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu
Relacja z finału Regionalnego Konkurs Wiedzy Ekonomicznej - Start do własnego biznesu