Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń


Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego Zarządzenie nr 27/20 w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 wśród wspólnoty Uniwersytetu oraz Zarządzenie nr 29/20 w sprawie zakazu odbywania zgromadzeń liczących powyżej 10 osób na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 

  • do 8 czerwca 2020 r., tj. do końca okresu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na terenie Uniwersytetu zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, na wybranych kierunkach studiów podyplomowych (zgodnie z indywidualnymi ustaleniami) oraz w ramach programu Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT). 
  • do 30 kwietnia 2020 r. zakazuje się zgromadzeń liczących powyżej 10 osób oraz ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na terenie Uniwersytetu.

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach