II Ogólnopolska Konferencja Trójstyk

Trwają zapisy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki – Trójstyk – Ekonomia, Finanse, Zarządzanie. Ze względu na pandemię konferencja odbędzie się w trybie online.

Celem konferencji jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz jego prezentacji podczas konferencji.

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych.

Przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu potrwa do 30 marca 2021 r.

Więcej informacji

Dołącz do wydarzenia