Informacja dotycząca parkingu

Wszelkie formalności związane z parkingiem należy załatwiać w Rybnickich Służbach Komunalnych na ul. Rzecznej 8.

Opłata za parking: 2,50 zł za godzinę, pierwsze 90 minut jest bezpłatne. Parking jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty w godz. 7.00-14.00.

Istnieje możliwość wykupienia ulgowego (50%) abonamentu dla studentów, słuchaczy i pracowników.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/komunikacja-i-transport/parkingi-miejskie

Wniosek o ulgowy abonament