Inne oblicze sprawozdawczości!


30 listopada 2020 r. w ramach umowy o współpracy naszego Uniwersytetu z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu, dr Katarzyna Olejko wygłosiła wykład pt. "Zarządzanie wrażeniem a kreatywność w sprawozdawczości". Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy już w tym roku szkolnym będą dokonywać wyboru kierunku studiów, a przede wszystkim wyboru swojej Uczelni. Na wykładzie zaproponowano uczniom spojrzenie na sprawozdanie finansowe z nieco innej perspektywy. Dokonywali oni oceny czytelności dokumentów udostępnianych na stronie internetowej spółek notowanych na GPW. Z dużym zaciekawieniem obserwowali różnorodność w zakresie sposobu prezentacji. "Zasadniczym celem mojego wykładu było uzmysłowienie uczniom roli, jaką pełni sprawozdanie finansowe zamieszczane stronie internetowej spółki w komunikacji z interesariuszami" – podkreśla Katarzyna Olejko. Jak twierdzą uczniowie cel ten został zrealizowany. 


Pliki:
na_strone.jpg17.2 K