Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań

 

 

Niniejszy Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu zasad oraz podstaw rachunkowości finansowej. Przeznaczony jest w szczególności dla studentów rozpoczynających naukę rachunkowości. Może być również wykorzystany przez słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości. Zbiór zadań został podzielony na sześć rozdziałów. Zakres tematyczny zadań obejmuje kolejno zagadnienia dotyczące: klasyfikacji majątku i źródeł jego pochodzenia; struktury i zasad sporządzania bilansu; operacji gospodarczych i ich wpływu na bilans; zasad funkcjonowania kont księgowych; istoty i ewidencji kosztów oraz przychodów podstawowej działalności operacyjnej; pozostałych elementów kształtujących wynik finansowy; zasad i metod ustalania wyniku finansowego; elementów sprawozdawczości finansowej. Zadania zamieszczone w poszczególnych rozdziałach zostały uporządkowane według narastającego stopnia trudności, co w zamierzeniu autorów, ma ułatwić proces studiowania.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Anna Kuzior, Józef Pfaff, Małgorzata Rówińska (red.)

ISBN                      978-83-7875-409-1

Liczba stron          159

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                miękka

Rok wydania         2017

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy