Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej. Zeszyt 7

 

 

Zeszyt „Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej” jest przeznaczony dla studentów kierunku Ekonomia. Trzecie wydanie tego zeszytu jest gruntownie zmienione i dostosowane do wymogów programowych przedmiotu matematyki w ekonomii dla studentów kierunku Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Przedsiębiorczość i Finanse, a także w pewnym węższym zakresie, Logistyka (inżynierska). Wydanie zawiera rozwiązane zadania i omówione wybrane tematy z wykładów ze zmniejszoną do racjonalnego minimum treścią teoretyczną. W pierwszej części, obejmującej rozdziały 1-3, omawiane są własności funkcji, które powinny być znane studentom, a w rozdziale 4 przedstawiono zagadnienia z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. W skrypcie rozwiązano wiele przykładów mających stanowić podstawę i uzupełnienie treści programowych realizowanych na wykładzie i ćwiczeniach. Studenci będą mogli w pełni korzystać z zawartych tam wskazówek. Natomiast zadania do samodzielnego rozwiązania to sprawdzian opanowania przez nich studiowanych partii materiału. Skierowanie skryptu dla studentów kierunku Ekonomia oraz Logistyka inżynierska nie wyklucza możliwości korzystania ze skryptu studentów innych specjalności uczelni ekonomicznych.

 


Autor                     Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7246-429-9

Liczba stron          152

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     15 zł


 

Powrót do listy