Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń. Zbiór zadań


Zbiór zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń jest przeznaczony do wykorzystania w ramach ćwiczeń z przedmiotów związanych z rachunkowością ubezpieczeniową na różnych kierunkach studiów. Zakres problemowy zbioru został dostosowany do obowiązującego programu nauczania. Przy opracowywaniu zbioru wykorzystano dostępną literaturę z obszaru rachunkowości i finansów zakładów ubezpieczeń. Struktura zbioru oraz stopień szczegółowości wybranych problemów zostały dostosowane do procesu dydaktycznego przedmiotów z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej, w ramach zróżnicowanej ilości godzin wykładów i ćwiczeń.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor Messner Zbigniew (red.) 
ISBN                      

978-83-7246-855-0  

Liczba stron 144
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2007
Cena
Nakład wyczerpany


Powrót do listy