Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje

 

 

Autor                     Janina Harasim

ISBN                      978-83-7875-128-1

Liczba stron          274

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Celem monografii jest spojrzenie na współczesny rynek płatności detalicznych z innej perspektywy − jako na obszar podlegający prawom konkurencji. Takie podejście jest całkowicie odmienne od dotychczasowego traktowania sfery płatności. Umożliwia ono dostrzeżenie jego specyfiki, identyfikację występujących na nim zjawisk i zależności, zrozumienie ich wpływu na podział kosztów związanych z obsługą płatności pomiędzy jego uczestnikami, kształtowanie się cen usług płatniczych czy rozprzestrzenianie się innowacji płatniczych. Pomaga też dostrzec jego niedoskonałości i konieczność regulowania niektórych jego aspektów/obszarów. Zarówno w literaturze światowej, jak i krajowej ciągle brakuje opracowań reprezentujących kompleksowe podejście do rynku płatności, w tym rynku płatności detalicznych, jako obszaru konkurencji, łączących w sobie analizę teoretyczną występujących na nim zjawisk i zależności z identyfikacją i analizą współcześnie obserwowanych na nim trendów. Istniejące opracowania naukowe, w większości anglojęzyczne, mają na ogół charakter artykułowy, ponadto dostępne są cząstkowe analizy prowadzone głównie przez banki centralne, które koncentrują się przede wszystkim na kwestiach właściwego funkcjonowania systemu płatniczego i systemów płatności, badaniu zwyczajów płatniczych konsumentów w poszczególnych krajach, zaś w znacznie mniejszym zakresie na kwestiach konkurencji na rynku czy pojawiających się na nim innowacji. Monografia wypełnia zatem lukę istniejącą w literaturze światowej i krajowej.

 

Powrót do listy