Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 

Autor                     Anna Kostur (red.)

ISBN                      978-83-7246-775-1

Liczba stron          224

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012 (wydanie 2)

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Zarządzanie w sektorze publicznym staje się, ze względu na szeroki krąg odbiorców jego działań i ogromne zasoby, którymi dysponuje, istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym metod i procedur zarządzania. W związku z tym następuje przeniesienie rozwiązań sprawdzonych w jednostkach biznesowych na grunt sektora publicznego, pojawiają się nowe obszary zainteresowań, takie jak ryzyko, następuje adaptacja różnych narzędzi zarządzania, w tym metod i procedur szeroko rozumianej kontroli. Kluczem do zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych powinien być sprawny system kontroli, szczególnie w ujęciu prospektywnym, umożliwia on bowiem identyfikację, analizę i neutralizację ryzyka. Audyt wewnętrzny jest częścią systemu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Procedury i organizacja audytu wewnętrznego umożliwiają jednolite prowadzenie badań oraz ich komunikowanie odbiorcom w celu oceny działań i podejmowania prawidłowych decyzji.

 

Powrót do listy