Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki – wyzwania i problemy w wybranych obszarach

 

 

Autor                    Joanna Kos-Łabędowicz,
                             Sylwia Talar (red.)

ISBN                     978-83-7875-397-1

Liczba stron         115

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                      Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna


Spis treści

Procesy umiędzynarodowienia, zachodzące w praktycznie wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego, stały się najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki. Przedsiębiorstwa optymalizują działalność wykorzystując potencjał i zasoby rynków zagranicznych, państwa otwierają się na współpracę szukając korzyści w procesach integracji regionalnej oraz globalizacji. Te wszystkie procesy nie przebiegają jednak bezproblemowo i jednokierunkowo. Często wiążą się z dużym ryzykiem, obawami przed zachodzącymi w związku z nimi zmianami, generują także różnego rodzaju koszty. Dynamika oraz zróżnicowany charakter, a także wymiar internacjonalizacji wraz z permanentnym postępem technicznym powodują, że znane prawidłowości i prawa ekonomiczne nie zawsze się sprawdzają, a rzeczywistość gospodarcza wymaga ciągłej eksploracji oraz badań. Niniejsza monografia odpowiada na potrzebę stałego dostarczania aktualnej wiedzy z zakresu procesów i zjawisk ekonomicznych, zachodzących w wymiarze międzynarodowym oraz budowania świadomości problemów oraz wyzwań, przed którymi stoją współczesne podmioty gospodarcze. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i obejmuje dziewięć opracowań.

 

Powrót do listy

Autor                     Barbara Kos (red.)

ISBN                      ...

Liczba stron          ...

Format                   170 x 240 mm

Oprawa                  miękka

Rok wydania        2011

Cena                      21,50 zł