Rachunkowość instrumentów finansowych. Zbiór zadań

 

 

Niniejszy zbiór zadań obejmuje treści programowe przedmiotu Rachunkowość instrumentów finansowych, realizowanego w ramach studiów magisterskich o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych. Opracowanie zostało podzielone na części obejmujące następującą klasyfikację przedmiotową instrumentów finansowych: istota i klasyfikacja instrumentów finansowych, instrumenty finansowe o charakterze własnościowym i wierzytelnościowym, instrumenty pochodne, w tym także złożone instrumenty oraz szczególne zasady rachunkowości zabezpieczeń, a także ujęcie sprawozdawcze instrumentów finansowych. Przyjęty podział opracowania na rozdziały oraz ich kolejność odpowiada podziałowi przyjętemu w podręczniku i stanowi jego uzupełnienie.

 

Autor                     Beata Dratwińska-KaniaMagdalena Głębocka

ISBN                      978-83-7875-384-1

Liczba stron          131

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Nakład wyczerpany

 


Powrót do listy