Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań

 

 

Autor                     Marzena Strojek-Filus, Aneta Wszelaki

ISBN                      978-83-7875-435-0

Liczba stron          96

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     15 zł

 

Spis_treści

 

Przedstawiony zbiór zadań obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz ewidencją typowych operacji gospodarczych w jednostkach kredytowych – bankach oraz jednostkach ubezpieczeniowych – zakładach ubezpieczeń i reasekuracji. Jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń i wykładów z różnych przedmiotów prowadzonych na kierunku finanse i rachunkowość. Przedmioty mogą mieć różne nazwy, ale zagadnienia w ramach nich poruszane dotyczą rachunkowości jednostek zajmujących się działalnością bankową lub/i działalnością ubezpieczeniową (np. rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych czy rachunkowość bankowa). Zakres tematyczny zbioru uwzględnia obowiązujący program nauczania i dotyczy rachunkowości banków oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. W trakcie jego opracowania wykorzystano dostępną literaturę z rachunkowości oraz obowiązujące akty prawne.

 

Powrót do listy