Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty

 

Autor                     Monika Kulikowska-Pawlak

ISBN                      978-83-7875-446-6

Liczba stron          206

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2018

Cena                      25 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis treści

 

Publikacja składa się z czterech obszernych rozdziałów. W rozdziale I przedstawiono tradycyjną perspektywę traktującą przedsiębiorstwo jako system polityczny. O ile rozważania w rozdziale I odnosiły się do istoty i treści politykowania organizacyjnego, o tyle główną tezą rozdziału II jest twierdzenie, że politykowanie organizacyjne jest ważnym nośnikiem efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa. W rozdziale III skoncentrowano sią na metodyce badań empirycznych oraz wymiarach politykowania organizacyjnego. Treścią rozdziału IV jest prezentacja związku podstawowego konstruktu – politykowania organizacyjnego z efektywnością organizacyjną przedsiębiorstwa, wyjaśnienia mediującej roli politykowania organizacyjnego oraz moderowania zależności politykowanie organizacyjne – efektywność organizacyjna przedsiębiorstwa przez otoczenie zadaniowe.

Powrót do listy