Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Wydanie II poprawione

 

 

Przedstawiany podręcznik ma służyć jako pomoc w korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego w trakcie poznawania wybranych statystycznych metod opisu i analizy danych. Zakłada się, że korzystający z podręcznika zna podstawy obsługi komputera i przynajmniej w niewielkim stopniu poznał zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Student może pogłębiać wiedzę zdobywaną podczas wykładów ze statystyki, prowadząc samodzielne obliczenia z wykorzystaniem wiadomości zawartych w tej książce. Początkowe fragmenty opisywanych obliczeń wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym zaprezentowano bardzo szczegółowo, co pozwoli osobom mającym dotychczas niewielki kontakt z arkuszem kalkulacyjnym bez trudu zastosować omawiane metody analiz. W dalszej części podręcznika unikano już tak szczegółowych opisów poszczególnych etapów rozwiązania, odwołując się do wcześniej wprowadzonych informacji. Zaprezentowano różnorodne techniki obliczeń pozwalające studentowi poznać możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz statystycznych. Czytelnik poznaje klasyczne metody „tablicowe” rozwiązywania zadań, gdzie „krok po kroku” wykonuje kolejne obliczenia, zaznajamiając się z konstrukcjami odpowiednich miar statystycznych. Scharakteryzowano również znaczną część z dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym funkcji statystycznych. Wskazano także na możliwość wykorzystania modułu „Analiza danych”, który przygotowuje Czytelnika do samodzielnego wykorzystywania profesjonalnych programów do statystycznej analizy danych, takich jak SPSS, Statistica, R czy innych podobnych. W dodatku zamieszczono tablice statystyczne wybranych rozkładów zmiennych losowych.

Autor                     Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot

ISBN                      978-83-7875-458-9

Liczba stron          194

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     23 zł


 

Powrót do listy