Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich

 

 

Autor                     Andrzej Klasik (red.)

ISBN                      978-83-7875-475-6

Liczba stron          130

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     16 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Niniejsza publikacja jest finalnym rezultatem projektu badawczego pt. „Gospodarka kreatywna i rozwój inteligentny miast i regionów”. Jej oś konstrukcyjną współtworzą trzy koncepty i wątki tematyczne. Są to: miasta kreatywne, miasta witalne i miasta inteligentne. Praca zawiera sześć autorskich rozdziałów. Rozdział pierwszy traktuje o gospodarce kreatywnej miast i regionów miejskich. Rozdział drugi skupia uwagę na miastach witalnych i myśleniu wehikułowym w kontekście rozwoju kreatywnego. Witalność miast jest tu postrzegana przez pryzmat kreatywności, potencjałów i udogodnień oraz procesów rozwoju. Rozdział trzeci koncentruje się na centrach miast. Rozdział czwarty zawiera podstawy koncepcyjne ekonomicznego podejścia do miast inteligentnych i inteligentnego rozwoju. Rozdział piąty podejmuje kwestie implementacji koncepcji smart city w systemach informacji przestrzennej miasta. Na rozdział szósty złożyła się praca studialna przygotowana przez studenckie koło naukowe działające przy Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych.

 

Powrót do listy