Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań

 

 

Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań, będący uzupełnieniem podręcznika Podstawy ekonometrii, jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z ekonometrii oraz ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem programów Excel oraz Gretl. Jest to pomoc dydaktyczna, która umożliwia również samodzielne przyswojenie zawartego w nim materiału. Ułatwiają to między innymi umieszczone w każdym rozdziale przykłady rozwiązywanych zadań oraz zadania do samodzielnego rozwiązania z podanymi odpowiedziami. Sposób prezentacji poszczególnych narzędzi i metod, aparat pojęciowy, terminologia oraz oznaczenia korespondują z używanymi w podręczniku A.S. Barczaka, J. Biolika – Podstawy ekonometrii. Zbiór zadań składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony specyfikacji, estymacji i weryfikacji modeli jednorównaniowych z wykorzystaniem programów komputerowych. W rozdziale drugim zaprezentowano metody estymacji modeli jednorównaniowych w warunkach heteroskedastyczności oraz autokorelacji składnika losowego. Kolejny rozdział dotyczy modeli wielorównaniowych: klasyfikacji, identyfikowalności, estymacji oraz wnioskowania o dynamicznych własnościach modelu z wykorzystaniem równania końcowego oraz analizy mnożnikowej. Ostatni, czwarty rozdział jest poświęcony podstawowym metodom prognozowania oraz ocenie dokładności obliczonych prognoz.

 

Autor                     Józef Biolik (red.)

ISBN                      978-83-7875-490-9

Liczba stron          210

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     24 złPowrót do listy