Metody prognozowania

 

 

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia prognostyczne. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawowe zagadnienia z zakresu modelowania ekonometrycznego. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat klasycznego prognozowania opartego na modelach tendencji rozwojowych, opisujących rozwój badanych zjawisk w czasie. Rozważane są w nim między innymi problemy modelowania poszczególnych składowych szeregów czasowych oraz ich rodzaje. Czwarty rozdział podręcznika poświęcono modelowaniu i prognozowaniu w warunkach zmian strukturalnych. Rozdział piąty poświęcony został prezentacji wybranych adaptacyjnych modeli prognostycznych, w szczególności tzw. modeli wyrównywania wykładniczego. Ponieważ podstawowym celem podręcznika jest praktyczna pomoc w studiowaniu zagadnień prognostycznych i stosowaniu metod prognozowania, to w trakcie wykładu autorki starały się, do niezbędnego minimum, ograniczyć rozważania formalne, a wszystkie problemy ilustrować przykładami. Duży nacisk położono na interpretację wyników i spełnienie warunków umożliwiających korzystanie z wybranych metod prognostycznych.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor Krystyna Melich-Iwanek, Maria Jadamus-Hacura, Katarzyna Warzecha 
ISBN                      

978-83-7875-485-5  

Liczba stron 168
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2018
Cena
20 zł


 

Powrót do listy