Przejdź do menu Przejdź do treści

Metody prognozowania

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia prognostyczne. W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia z zakresu modelowania ekonometrycznego. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat klasycznego prognozowania opartego na modelach tendencji rozwojowych, opisujących rozwój badanych zjawisk w czasie. Rozważane są w nim między innymi problemy modelowania poszczególnych składowych szeregów czasowych oraz ich rodzaje. Czwarty rozdział podręcznika poświęcono modelowaniu i prognozowaniu w warunkach zmian strukturalnych. Rozdział piąty odnosi się do prezentacji wybranych adaptacyjnych modeli prognostycznych, w szczególności tzw. modeli wyrównywania wykładniczego. Ponieważ podstawowym celem podręcznika jest praktyczna pomoc w studiowaniu zagadnień prognostycznych i stosowaniu metod prognozowania, to w trakcie wykładu autorki starały się, do niezbędnego minimum, ograniczyć rozważania formalne, a wszystkie problemy ilustrować przykładami. Duży nacisk położono na interpretację wyników i spełnienie warunków umożliwiających korzystanie z wybranych metod prognostycznych.

AutorzyKrystyna Melich-Iwanek, Maria Jadamus-Hacura, Katarzyna Warzecha 
ISBN978-83-7875-485-5  
Rok wydania2018
Liczba stron168
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3