Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik (red.)

ISBN                      978-83-7875-510-4

Liczba stron          158

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     16 zł

 

W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla poszczególnych gospodarek świata. W rozdziale pierwszym opisano procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej. W rozdziale drugim poprzez połączenie wywodów, zanurzonych w modelowaniu ryzyka zarządzania w aspekcie teoriopoznawczych modeli z zakresu tematyki finansowych instrumentów pochodnych, starano się zwrócić uwagę na aspekt formalno-poznawczy modelowania zachowań podmiotów rynku finansowego Rozdział trzeci ma niebagatelny wpływ na podstawową tematykę i cel analiz procesów konwergencji gospodarczej. W kolejnym, czwartym rozdziale monografii przedstawiono badania wykazujące pewien związek z ogólnym ujęciem kolaboratywnej konsumpcji naszkicowanej w rozdziale pierwszym; wrażliwość postrzegana jest tu w modelach międzypokoleniowych, wpływających na zmienność ich parametrów. Rozdział piąty, analizujący problematykę ubóstwa dochodowego, będącego we współczesnym układzie gospodarczym biegunem przeciwstawnym skupionego w małym kręgu bogactwa, ma istotne znaczenie potwierdzające współcześnie sformułowaną i udokumentowaną, silnie empiryczną hipotezę o powiększaniu się rozwarstwienia między ubóstwem a bogactwem w miarę postępu zbieżności gospodarczej (konwergencji) w świecie. W rozdziale szóstym, w pewnym stopniu uzupełniającym rozważane w monografii zagadnienia, akcentuje się wypadkową złożoności obserwowanych we współczesnym świecie problemów.

 

Powrót do listy