Przejdź do menu Przejdź do treści

W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych)

 

 

Autor                     Marek Łuczak,
Aleksandra Pethe, Rafał Śpiewak,
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak

ISBN                      978-83-7875-514-2

Liczba stron          132

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     15 zł 

Do rąk czytelników oddajemy książkę W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych), która jest owocem eksploracji przeprowadzonych przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. O ile analizy odnoszące się do postaw młodzieży, w tym akademickiej, nie należą do rzadkich, o czym przekonuje nas obszerna literatura na ten temat, o tyle próba pokazania wspomnianych postaw w kontekście szeroko rozumianego świata mediów wnosi niewątpliwie nowy wątek do badań naukowych. Mimo licznych publikacji wyników badań empirycznych w tym zakresie nie ma wątpliwości, że warto podejmować kolejne prace badawcze nad opisem postaw obecnych w środowiskach akademickich, aby coraz wnikliwej ukazywać i analizować występowanie w nich trwałych tendencji. Prezentowane badania zostały przeprowadzone w latach 2016-2017 i miały charakter pilotażowy. Była to bowiem pierwsza w naszym środowisku próba empirycznego poszukiwania odpowiedzi na pytania o styk mediów i postaw zajmowanych przez respondentów, a ściślej przez studentów pierwszego roku śląskich uczelni. Narzędziem analizy stał się kwestionariusz ankiety opracowany przez pracowników katedry, którego struktura zbiegła się ze strukturą niniejszej publikacji. Celom pracy autorzy podporządkowali następującą jej budowę: zagadnienia aksjologiczne poruszają w autorskich rozdziałach Aleksandra Pethe i Rafał Śpiewak (Postawy studentów wobec wartości; Moralność studentów), o preferencjach politycznych młodych i ich postawie wobec mediów pisze Marek Łuczak (Studenci a polityka; Media w opinii badanych), z kolei problematykę kulturową podejmuje Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (Studenci a media – praktyki korzystania z cyfrowych treści kulturowych).

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3