Kierunki rozwoju innowacji w turystyce

 

 

Autor                     Barbara Pabian, Beata Reformat (red.)

ISBN                      978-83-7875-500-5

Liczba stron          126

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2018

Cena                      15 zł 

Niniejsza monografia, zatytułowana Kierunki rozwoju innowacji w turystyce, jest skierowana przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych kształcących się na kierunkach gospodarka turystyczna, zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej albo na kierunkach pokrewnych. Jej odbiorcami mogą być ponadto teoretycy, jak i praktycy – menedżerowie zajmujący się na co dzień szeroko pojętą turystyką. Celem monografii w warstwie teoretycznej jest analiza stanu wiedzy na temat wybranych zagadnień innowacyjności, w warstwie praktycznej zaś sformułowanie wniosków dotyczących badanej sfery, a także wskazanie nowych kierunków rozwoju innowacji w odniesieniu do branży turystycznej. Przed współczesnymi firmami turystycznymi pojawiają się bowiem obecnie nowe wyzwania, ale i nowe możliwości rozwoju z wykorzystaniem innowacji. Opracowanie zostało oparte na bogatych źródłach literaturowych, statystycznych, wynikach prowadzonych badań oraz egzemplifikacji nowych praktyk biznesowych stosowanych przez podmioty turystyczne. Jego strukturę tworzy dziewięć rozdziałów, których autorami są pracownicy naukowi z dużym doświadczeniem badawczym oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia naukowców – doktorantka dopiero rozpoczynająca swą karierę naukowo-dydaktyczną.

Powrót do listy