Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne

 

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                       978-83-7246-596-2

Liczba stron          171

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

 

Praca jest wynikiem badań nad systemami gospodarczymi, które zespół Zakładu Systemów Gospodarczych prowadzi od wielu lat i ma charakter ściśle teoretyczny. Podjęcie tego tematu jest celowe zarówno ze względów teoriopoznawczych, jak i jego walorów aplikacyjnych. W polskiej i zagranicznej literaturze ekonomicznej zagadnienia te nie są szeroko i dokładnie opisywane. Najczęściej skrótowo pisze się o tym w podręcznikach ekonomii, a nieco szerzej przy wprowadzeniu do analizy porównawczej systemów gospodarczych. Opracowanie to ma również znaczenie dla dydaktyki. Może być ważną pozycją literaturową w studiowaniu ekonomii oraz wielu przedmiotów specjalistycznych, głównie na kierunku Ekonomia. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich zajęliśmy się pojęciem systemu w ogóle oraz istotą systemowego podejścia do badań. W następnym ukazano istotę systemu gospodarczego, sposoby jego definiowania, zależność między systemem społecznym a systemem gospodarczym, rodzaje systemu gospodarczego. O społeczno-kulturowych uwarunkowaniach systemu gospodarczego traktuje trzeci rozdział pracy. Dalej omówiono własność i mechanizm koordynacji decyzji gospodarczych, które są traktowane jako wyznaczniki systemu gospodarczego w skali makro. Zagadnienie typologii systemów gospodarczych omówiono w rozdziale piątym. Kontynuacją tych rozważań jest przedstawienie głównych modeli gospodarki rynkowej (kapitalizmu). O sprawności systemów gospodarczych traktuje kolejny rozdział. W rozdziale ósmym wyodrębniono i opisano główne czynniki określające charakter współczesnych systemów gospodarczych. Powodują one, że systemy gospodarcze ewoluują. W związku z tym pojawia się pytanie: w jakim kierunku? Czy mamy do czynienia z procesem konwergencji, czy dywergencji? Odpowiedzi na te pytania starano się udzielić w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.

 

Powrót do listy