Oferty pracy

Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko specjalisty w Biurze Planowania Dydaktyki (Ogłoszenie nr 07/EPD/2018)

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili
do konkursu na stanowisko specjalisty w Biurze Planowania Dydaktyki, Komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania... [Więcej]


Nabór na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Finansowo - Księgowym (Ogłoszenie nr 09/FFK/2018)

Data publikacji: 14.03.2018 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 28.03.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 10.04.2018 r. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 

     Biuro Zarządzania Kadrami  Łucja Waligóra
tel. +48 32257-7061
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl 

 

 

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.