Oferty pracy

Nabór na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Biurze Komunikacji Marketingowej (Ogłoszenie nr 02/EKM/2018)

Data publikacji: 15.01.2018 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 29.01.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.01.2018 r. [Więcej]


Nabór na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Płac (Ogłoszenie nr 03/FPP/2018)

Data publikacji: 12.01.2018 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 26.01.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.02.2018 r. [Więcej]


Nabór na stanowisko samodzielnego referenta w Biurze Dydaktyki (Ogłoszenie nr 01/EDD/2018)

Data publikacji: 10.01.2018 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 24.01.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.01.2018 r. [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Zarządzania w Dziale Rozwoju Kadry Naukowo – Dydaktycznej (Ogłoszenie nr 22/WZD/2017)

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Zarządzania w Dziale Rozwoju Kadry Naukowo – Dydaktycznej, Komisja konkursowa zdecydowała o... [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko pracownika gospodarczego w budynkach dydaktycznych - Biuro Gospodarki Majątkiem (Ogłoszenie nr 23/MGM/2017)

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko pracownika gospodarczego w budynkach dydaktycznych - Biuro Gospodarki Majątkiem, Komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu do... [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 

     Biuro Zarządzania Kadrami  Łucja Waligóra
tel. +48 32257-7061
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl 

 

 

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.