Oferty pracy

Nabór na stanowisko referenta w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Komunikacji – Dział Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych

Data publikacji: 22.09.2017 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 06.10.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 25.10.2017 r. [Więcej]


Nabór na stanowisko administratora systemu w Centrum Informatycznym

Data publikacji: 19.09.2017 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 03.10.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 17.10.2017 r.  [Więcej]


Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI), Biuro Gospodarki Majątkiem

Data publikacji: 18.09.2017 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 02.10.2017 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 26.10.2017 r.  [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 

     Biuro Zarządzania Kadrami  Aleksandra Cichos
tel. +32-257-7061
e-mail: aleksandra.cichos@ue.katowice.pl

 

 

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.