Oferty pracy

Nabór na stanowisko pracownika w Dziale Rozwoju Kadr w Biurze Zarządzania Kadrami - 2 etaty (Ogłoszenie nr 21/RKK/2018)

Data publikacji: 13.07.2018 r.
Termin zgłoszenia upływa dnia: 30.07.2018 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 13.08.2018 r. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 

     Biuro Zarządzania Kadrami  Łucja Waligóra
tel. +48 32257-7061
e-mail: lucja.waligora@ue.katowice.pl 

 

 

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.