Oferty pracy

Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Komunikacji – Dział Obsługi Absolwentów i Słuchaczy Studiów Podyplomowych (Ogłoszenie nr 19/WID/2017)

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili
do konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Dziekanacie Wydziału Informatyki
i Komunikacji – Dział Obsługi Absolwentów i Słuchaczy Studiów... [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko strażnik ochrony mienia/pracownik gospodarczy (Ogłoszenie nr 18/GDS/2017)

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością jednego z członków komisji konkursowej, rozmowy kwalifikacyjne zaplanowane na dzień 08 listopada 2017 roku nie odbędą się. Zainteresowane osoby zostaną poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu spotkań. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

 

     Biuro Zarządzania Kadrami  Aleksandra Cichos
tel. +32-257-7061
e-mail: aleksandra.cichos@ue.katowice.pl

 

 

Uwaga!

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione drogą telefoniczną/mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów można odebrać osobiście w terminie do jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie wyznaczonego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.