Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji. Koncepcja i wybrane obszary zastosowań

 

Autor                     Maciej Mitręga

ISBN                      978-83-7875-438-1

Liczba stron          259

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     39 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze opierają się na krytycznym przeglądzie literatury, a dwa ostatnie na wynikach badań bezpośrednich. W rozdziale I przedstawiono ramy teoretyczne koncepcji dynamicznych zdolności. Nacisk położono zarówno na prezentację zapożyczeń intelektualnych tej koncepcji, podstawowych założeń, jak i jej wewnętrznego zróżnicowania. W rozdziale II dokonano konceptualizacji dynamicznych zdolności marketingowych jako wyłaniającego się konstruktu badawczego. Rozdział ten rozpoczyna się od ukazania miejsca marketingu w „atlasie” dyscyplin naukowych oraz współczesnych funkcji biznesu. Rozdział III prezentuje wyniki zrealizowanych badań eksploracyjnych. W rozdziale IV zaprezentowano wyniki badań ilościowych testujących hipotezy pracy. Prezentacja wyników badań została poprzedzona fragmentami wprowadzającymi czytelnika w specyfikę wybranych typów dynamicznych zdolności marketingowych.

 

Powrót do listy