Finanse wobec sfery realnej gospodarki. T II

 

Autor                     Krystyna Znaniecka, Tomasz Zieliński (red.)

ISBN                      978-83-7246-402-6

Liczba stron          275

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Autorzy opracowania Finanse wobec sfery realnej gospodarki podjęli próbę zaprezentowania charakterystycznych relacji występujących pomiędzy różnymi obszarami finansów a sferą realną gospodarki. Publikacja została podzielona na sześć rozdziałów. Punktem wyjścia stała się makroekonomiczna dyskusja o poszukiwaniu elementarnych związków pomiędzy takimi kategoriami, jak wzrost gospodarczy, kursy akcji, kursy walutowe czy wspólna waluta euro. Wskazano na rynki finansowe, głównie rynek papierów wartościowych, jako na segment systemu finansowego, który w sposób szczególny wykazuje tendencje do ignorowania przesłanek fundamentalnych. Powszechna dominacja technicznych form analizy i prognozowania potwierdza, zdaniem autorów, postępujący proces finansjalizacji rynków.

 

 

Powrót do listy