dr Janusz Sztukowski (photo)

Dr Janusz Sztukowski

 

Urodził się 25 maja 1947 roku w Katowicach. W 1971 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, zaś stopień doktora uzyskał już w Akademii Ekonomicznej w 1976 r. Pracował w dyscyplinach naukowych ekonomii i zarządzania, przez wiele lat specjalizując się w zagadnieniach funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Po studiach został zatrudniony w WSE (później AE) i przez wiele lat pracował na stanowiskach:

  • asystenta/starszego asystenta w Instytucie Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej (Wydział Przemysłu) w latach 1971–1976,
  • adiunkta: w Instytucie Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej na Wydziale Przemysłu (1976–1984), Katedrze Polityki Gospodarczej i Systemów Planowania na Wydziale Przemysłu (1984–1992) oraz Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii (1992–2000),
  • starszego wykładowcy – w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych (Wydział Ekonomii) w latach 2000 – 2008. 


Pracował także w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” w Tarnowskich Górach jako przewodniczący Rady Nadzorczej (1982–2002), Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu jako prezes Zarządu (1992–1993), Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach jako prezes Zarządu (1993–1994), Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach jako prezes Zarządu (1994–1996) oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Do jego najważniejszych publikacji zaliczyć należy prace:

  • Podmiotowa i przedmiotowa treść statutu. Tarnowskie Góry, Konsultant, 2006;
  • Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową. Tarnowskie Góry, Konsultant, 2002;
  • Plan zarządzania nieruchomością. [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik,
  • F. Kuźnik. Katowice, AE, 2001;
  • Metodyka pisania statutu spółdzielni mieszkaniowej. Tarnowskie Góry, Konsultant, 2001;
  • Spółdzielnia mieszkaniowa w pigułce. Organizacja i zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową. Tarnowskie Góry, Konsultant, 1999;
  • System informacyjny planowania w przemysłowej organizacji gospodarczej. Katowice, AE, 1987;


Dr Janusz Sztukowski wypromował ponad 300 magistrów. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (2000), Złoty Krzyż Zasługi (2006), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008), Srebrna Honorowa Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Był członkiem Małopolsko-Śląskiego Stowarzyszenia Budowniczych i Zarządców Nieruchomości, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kapituły Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, Krajowej Rady Spółdzielczej, (podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami Państwowej Komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych), Sprawował funkcje: lustratora Naczelnej Rady Spółdzielczej w Warszawie (uprawnienia 17/95), biegłego sądowego Sądu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Katowicach, licencjonowanego zarządcy nieruchomości (licencja zawodowa nr 74).

Dr Janusz Sztukowski zmarł 2 września 2008 r. w Tarnowskich Górach.