Tożsamość ekonomiczna Górnoślązaków

 

 

 

Autor                     Grzegorz Węgrzyn

ISBN                      978-83-7875-378-0

Liczba stron          216

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     31 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

 

Spis_treści

 

Celem pracy jest ukazanie, jak specyficzne środowisko gospodarcze, jakie ukształtowało się na terenie Górnego Śląska w XIX i XX w. doprowadziło do wykształcenia się tożsamości ekonomicznej Górnoślązaków. Wskazane w pracy uwarunkowania związane z odmiennym środowiskiem gospodarczym Górnego Śląska, najpierw w ramach Prus, a następnie Polski prowadzą do sformułowania głównej tezy pracy: istnieje związek pomiędzy środowiskiem gospodarczym, w którym funkcjonuje zbiorowość Górnoślązaków a ich tożsamością społeczną, szczególnie w obszarze tożsamości ekonomicznej. Publikacja składa się z ośmiu obszernych rozdziałów.

 

Powrót do listy