Kompetencje w certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością produktów

 

 

Autor                     Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira Lisiecka-Biełanowicz

ISBN                      978-83-7875-418-3

Liczba stron          195

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Niniejsza monografia poświęcona jest kompetencjom personelu jednostek certyfikujących, a także personelu kontraktowego, pełniącego funkcje zewnętrznego audytora znormalizowanych systemów zarządzania. Kierując się potrzebą aktualizowania i doskonalenia kompetencji audytorów systemów zarządzania, Autorki podjęły wysiłek zaktualizowania wiedzy o certyfikowaniu i audytowaniu systemów zarządzania, uwzględniając regulacje wiążące akredytowane jednostki certyfikujące oraz wytyczne o audytowaniu systemów zarządzania. Monografia składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz podsumowania. Książka przeznaczona jest dla zainteresowanych aktualizowaniem i doskonaleniem wiedzy o normalizacji, akredytacji i certyfikacji systemów zarządzania, o kompetencjach i umiejętnościach personelu w zakresie certyfikowania systemów oraz ich audytowania oraz o warsztacie audytora systemów zarządzania. W szczególności kierowana jest do zainteresowanych umiejętnościami przeprowadzania skutecznego audytu, formułowania pytań audytowych, identyfikowania niezgodności i potencjału doskonalenia, a także formułowania precyzyjnych, pisemnych niezgodności i spostrzeżeń.

 

Powrót do listy