Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego – ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru

 

 

 

Autor                     Beata Dratwińska-Kania

ISBN                      978-83-7875-451-0

Liczba stron          191

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     22 zł


Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem a zakończonych podsumowaniem. W rozdziale pierwszym przedstawiono koncepcję transparentności i jej związki z innymi koncepcjami, takimi jak teoretyczne koncepcje finansów (koncepcja zmiennej wartości pieniądza w czasie, koncepcja efektywności informacyjnej rynków kapitałowych, odrzucenie koncepcji oparcia pieniądza na parytecie w złocie), koncepcja odpowiedzialności oraz koncepcja ładu korporacyjnego. W rozdziale drugim zestawiono podstawowe wymogi sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na rachunek wyniku z operacji, który został poddany dalszemu badaniu. W rozdziale trzecim zidentyfikowano podstawowe przyczyny ograniczonej transparentności rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego. Rozdział czwarty ma charakter metodyczny. Przedstawiono w nim autorski model pomiaru transparentności na poziomie konceptualnym oraz operacyjnym, które poprzedzono analizą literatury przedmiotu w zakresie pomiaru transparentności. Model pomiaru transparentności poddano empirycznej weryfikacji w rozdziale piątym.

 

Powrót do listy