Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7875-463-3

Liczba stron          168

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     19 zł

 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest krajom Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Przedmiotem analizy jest 16 państw tego regionu, a mianowicie pięć krajów Afryki Północnej (Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja) oraz 11 krajów Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria i Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA). W pierwszym rozdziale przedstawiono system sprawowania władzy w tym regionie gospodarki światowej, w drugim własność i jej ochronę, w trzecim regulacje na rynku dóbr, w czwartym nierówności dochodowe i problem ubóstwa, a w piątym instytucje rynku pracy w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Są to czynniki, które mają wpływ na zróżnicowanie krajowych systemów gospodarczych. Tak jest również z pewnością w przypadku państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Tym samym czynniki te mogły mieć wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy tych państw. W ostatnim rozdziale – na podstawie zawartych wcześniej informacji – pokazano systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego tych państw. W pracy starano się uchwycić wpływ czynników instytucjonalnych (sfera regulacji) na wyniki ekonomiczne (sfera realna) oraz pokazać, które rozwiązania systemowe bardziej sprzyjają wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu krajów tego regionu.

 

Powrót do listy