Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania

 


Podręcznik Statystyka z elementami demografii. Przykłady i zadania jest adresowany do studentów studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) wyższych szkół ekonomicznych. Może on być również przydatny dla przedstawicieli nauk społecznych, np. socjologów, psychologów lub pedagogów. Prezentowany podręcznik składa się z czterech rozdziałów. W pierwszych trzech tematycznie powiązanych częściach omawia się: analizę struktury zjawisk masowych, elementy teorii współzależności zjawisk o charakterze ekonomicznym i społecznym oraz klasyczne podstawy analizy dynamiki szeregów czasowych charakterystycznych dla procesów gospodarczych, społecznych czy finansowych. Zasadnicza część każdego z tych rozdziałów obejmuje przykłady zadań wzorcowych z rozwiązaniami i komentarzami poszczególnych etapów rozwiązań oraz interpretacją uzyskanych wyników. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania. Ostatnia część poświęcona jest zagadnieniom demografii. Rozdział czwarty kończy się testem sprawdzającym wiedzę w zakresie pojęć i umiejętności obliczania podstawowych współczynników demograficznych i interpretacji uzyskanych wyników.Autor                     Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      987-83-7875-460-2

Liczba stron          226

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     Nakład wyczerpanyPowrót do listy