Termin i miejsce konferencji


 

Nowy termin konferencji: 21-23 listopada 2021 r.

Ograniczenia COVID: Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 liczba uczestników Konferencji POLREG 2021 została ograniczona do jej inicjatorów i zaproszonych gości.

 

Miejsce: Zabrze, Park Hotel Diament, ul. 3 Maja 122A

Termin Konferencji: 21-23 listopada 2021 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów: 15 listopada 2021 r.

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: 15 listopada 2021 r.

 

NOCLEGI

Organizator zapewnia nocleg dla uczestników POLREG 2021 w dniach 21-23 listopada 2021