Aktualności

BZP/003/07001/20

[Więcej]

BZP/002/11009/20

[Więcej]

Usługa utrzymania czystości obiektu dydaktycznego „N” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Realizacja usług Assessment Center i Development Center w grupie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz wybranych pracowników wykonawczych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Druk publikacji naukowych opatrzonych numerami ISBN i ISSN

[Więcej]

Realizacja usług wartościowania stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych

[Więcej]

Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby strony internetowej

[Więcej]

Organizacja 10 wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obejmujących: zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport.

[Więcej]

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych

[Więcej]