Artykuł współautorstwa Profesor Uniwersytetu Izabeli Marzec w renomowanym czasopiśmie

Z dumą informujemy, że artykuł współautorstwa dr hab. Izabeli Marzec, prof. UE z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został opublikowany w czasopiśmie Personnel Psychology (IF ISI: 6.548, MNiSW: 200 punktów).

Artykuł badaczy: O. Epitropaki, A.F. Marstand, B. Van der Heijden, N. Bozionelos, N. Mylonopoulos, C. Van der Heijde, D. Scholarios, A. Mikkelsen, I. Marzec, P. Jędrzejowicz, O. Epitropaki, A.F. Marstand, B. Van der Heijden, N. Bozionelos, N. Mylonopoulos, C. Van der Heijde, D. Scholarios, A. Mikkelsen, I. Marzec, P. Jędrzejowicz pt. What are the career implications of “seeing eye to eye”? Examining the role of leader–member exchange (LMX) agreement on employability and career outcomes, został opublikowany w czasopiśmie Personnel Psychology. Jest to jedno z najważniejszych na świecie czasopism w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (Impact Factor ISI: 6.548, punktacja MNiSW: 200 punktów). 

Treść artykułu dostępna jest na stronie

Serdecznie gratulujemy!