Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Miło nam poinformować, że doktorantka Pani mgr Anna Kozak otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM.

OPUS 19 jest konkursem na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.


Mgr Anna Kozak, doktorantka w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Ekosystem koprodukcji - czynniki sprzyjające koprodukcji usług społecznych”. Opiekunem projektu i jednocześnie promotorem rozprawy doktorskiej jest Pani prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, a promotorem pomocniczym jest Pani dr Hanna Kelm.

Koprodukcja jest modelem dostarczania usług społecznych, który pozwala ich użytkownikom aktywnie uczestniczyć w ich wspólnym planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu i ocenie wraz z przedstawicielami sektora publicznego. Jako relatywnie nowy sposób myślenia o usługach społecznych koprodukcja ma potencjał przyniesienia znaczących zmian w sposobie dostarczania tych usług tak, aby stawały się coraz bardziej wydajne, skuteczne, dostosowane, inkluzyjne i zrównoważone. Celem badań prowadzonych przez mgr Annę Kozak jest analiza i ocena czynników sprzyjających zainicjowaniu koprodukcji usług społecznych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników środowiskowych (zewnętrznych). Innymi słowy: zaproponowanie ekosystemu warunków sprzyjających koprodukcji usług społecznych pomiędzy organizacją publiczną i społeczeństwem obywatelskim.

Jak mówi mgr Anna Kozak, konkursy Narodowego Centrum Nauki wymagają wytrwałości i niezniechęcania się – "Był to trzeci konkurs PRELUDIUM, w którym brałam udział. Uwagi recenzentów i ekspertów, które uzyskałam w poprzednich edycjach były niezwykle cenne, a każdy kolejny wniosek dzięki ich uwzględnieniu lepszy. Liczy się istotna tematyka, ciekawy pomysł i dobra metodyka badawcza. Ważne jest również to, czy wniosek dobrze się czyta, a ponieważ sporządzany jest w języku angielskim, to warto zainwestować w proof reading. Niezwykle pomocne były bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców organizowane przez NCN, ostatnio w formie webinariów, więc udział w nich jest bardzo prosty, a uzyskane na nich informacje bardzo przydatne. Dużą rolę odegrała prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, która jest moim promotorem i opiekunem projektu. Służyła radą, odpowiadała na wszelkie pytania, wspierała i motywowała. Jako młodzi naukowcy bez wsparcia ze strony bardziej doświadczonego naukowca nie mamy szans napisać dobrego wniosku, dlatego warto pytać i być otwartym na korektę. Na koniec raz jeszcze – nie poddawać się. Na moim przykładzie widać, że wytrwałość przynosi pozytywne rezultaty".

Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy o planowanym harmonogramie konkursów NCN na rok 2021.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Więcej informacji na stronie www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-10-planowany-harmonogram-konkursow-2021-rok