Zadania z badań operacyjnych. Część I (podręcznik)


Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu badań operacyjnych. Składa się z dwóch części: pierwszej, obejmującej zagadnienia optymalizacji liniowej i całkowitoliczbowej, zagadnienie transportowe i problem komiwojażera oraz zagadnienia związane z planowaniem projektu; jak również drugiej, poświęconej tematyce metod wielokryterialnych, podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji, programowania kwadratowego oraz metod sieciowych i programowania dynamicznego. Publikacja dedykowana jest studentom kierunków związanych z informatyką ekonomiczną i analityką gospodarczą.

Autor Tadeusz Trzaskalik, red.
ISBN 978-83-7875-621-7
Liczba stron 184
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 12 zł

Spis treści