Aktualności

Studenci 2. roku GMIN wzięli udział, w drugich warsztatach strategicznych w ramach przedmiotu Urban & Business lab II - projektowanie rozwiązań na rzecz gospodarki miejskiej i nieruchomości, którego celem było wypracowanie pomysłów strategicznych i... [Więcej]
W dniu 21.04.2023 r. Studenci kierunku GMIN wspólnie ze Studentami Architektury Politechniki Śląskiej uczestniczyli w warsztatach strategiczno-urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów wokół nowoprojektowanych przystanków Kolei... [Więcej]
W poniedziałek 03.04.2023 r. studenci kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach przedmiotu „Polityka mieszkaniowa”. [Więcej]
Miło nam poinformować, że Pani mgr Wiktoria Jędrusik (asystentka w KBSiR) oraz Mgr Adrian Widuch (doktorant KBSiR) uzyskali nagrodę w konkursie Metropolii GZM na najlepszą pracę dyplomową poświęconą Metropolii. [Więcej]
W dniu 28.02.2023 r. Studenci kierunku GMIN w ramach przedmiotu Nowe koncepcje rozwoju miast uczestniczyli w spacerze miejskim po "Nowych-starych przestrzeniach Katowic" pod opieką mgr Klaudii Plac. [Więcej]
Nakładem Wydawnictwa UE ukazała się monografia pt. "Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne" pod redakcją naukową dra hab. Adama Drobniaka, prof. UE. Zespoły autorskie reprezentują wiodące... [Więcej]
Miło nam poinformować, że w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej ukazała się publikacja podsumowująca badania prowadzone w ramach grantu pt. Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, (Red. M. Czornik, UE Katowice 2012). [Więcej]
W dniu 24.01.2023 r. studenci Naszego kierunku odbyli wizytę studyjną w Tychach w ramach zajęć z przedmiotu "Gospodarka Nieruchomościami II". [Więcej]
We wtorek 17 stycznia 2023 r. studenci specjalności "Nieruchomości" realizowanej na kierunku GMiN odbyli wizytę studyjną w ramach zajęć z przedmiotu „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”. Studenci wraz z prowadzącymi zajęcia – dr Radosławem... [Więcej]
We wtorek 13.12.2022 r. studenci kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości odbyli wizytę studyjną w ramach zajęć z przedmiotu „Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”. [Więcej]