Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu

 

 

Autor                     Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

ISBN                      978-83-7875-444-2

Liczba stron          169

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     20 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcono realizacji pierwszego celu teoriopoznawczego. Przedstawiono w nim kwestię zarządzania wiedzą w gospodarce elektronicznej. Stanowi wprowadzenie do dalszych badań i analizy stanu wykorzystania ICT w globalnej ekonomii. Drugi rozdział dotyczy realizacji drugiej części celu teoriopoznawczego i zawiera przedstawienie architektury mobilnego systemu informatycznego do zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia, z uwzględnieniem aplikacji mobilnych. W rozdziale trzecim przedstawiono rozwój systemów informatycznych dla usług w ochronie zdrowia. Rozdział czwarty dotyczy metodyki badań oceny użyteczności mobilnych systemów w porównaniu z tradycyjnymi systemami informatycznymi opartymi na usługach sieciowych, wdrażanymi do zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia. Wyniki badań stanowią zbiór kluczowych czynników przyczyniających się do zwiększenia akceptacji systemów opartych na aplikacjach mobilnych. Przedstawiono etapy badań oraz analizę i wnioski.

Powrót do listy