Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy

 

 

Autor                     Milena Gojny-Zbierowska

ISBN                      978-83-7246-337-7

Liczba stron          212

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     26 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono postrzeganemu wsparciu organizacyjnemu. Rozdział drugi koncentruje się na wysokoefektywnych systemach pracy. W rozdziale trzecim przedstawiono metodykę badań własnych. Na podstawie analizy wyników badań opisanych w literaturze przedmiotu dokonano wyprowadzenia hipotez badawczych, będących odpowiedzią na zidentyfikowane luki badawcze i kontynuacją dotychczasowych ustaleń. Zaprezentowano model badawczy, a także wskazano na jego szerszy kontekst. Opisano strukturę postępowania badawczego, dobór próby i operacjonalizację zmiennych. Czwarty rozdział został poświęcony wynikom badań. Zaprezentowana została analiza statystyczna badań empirycznych oraz jej interpretacja.

Powrót do listy