Dzień Internacjonalizacji 2022

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej wraz z Biurem Współpracy Międzynarodowej serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji Dnia Internacjonalizacji, który odbędzie się 9 czerwca br. Tym razem wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Auli im. Zbigniewa Messnera w budynku CNTI.

Głównym celem Dnia Internacjonalizacji jest wsparcie rozwoju i aktywizacja społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników naukowych i dydaktycznych, poprzez upowszechnianie informacji na temat ofert stypendialnych, grantów, a także możliwości finansowania badań naukowych oraz przedsięwzięć dydaktycznych w kraju i za granicą. Wzorem ubiegłych edycji w czasie wydarzenia odbędą się prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki aplikowania o środki finansowe ze źródeł zagranicznych.

Wierzę, że prezentacje i praktyczne wskazówki zaprezentowane podczas wydarzenia staną się unikatową szansą wsparcia internacjonalizacji działalności naukowej i dydaktycznej naszej Uczelni. Dzień Internacjonalizacji może stać się także ważnym narzędziem w budowaniu silnej pozycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wspólnym europejskim rynku szkolnictwa wyższego. - podkreśla prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

Zgłoszenia

Rejestracja uczestników trwa do czerwca 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, program Dnia Internacjonalizacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji