Twoja kariera

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwaniom gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Studia niestacjonarne, dzięki weekendowym zajęciom, pozwalają na zdobywanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego równolegle. Po skończeniu studiów zaocznych nasi absolwenci automatycznie stają się najatrakcyjniejszymi kandydatami na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Dodatkowo, z myślą o studentach stworzyliśmy portal Twoja kariera, gdzie na bieżąco umieszczane są oferty pracy odpowiadające profilom naszych studentów i absolwentów.