Komitety Naukowe

Komitety Naukowe są jednostką podległą Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Komitet  Naukowy Dyscypliny Ekonomii i Finanse oraz Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości są organami, które zostały powołane przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 19 września 2019 roku, na mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. 

Zadaniem Komitetów jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej, dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej, a  w szczególności:

  1. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.
  2. Prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  3. Nadawanie stopni naukowych.
  4. Prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych.

Kadencja komitetów rozpoczęła się od 1 października 2019 roku i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku.

Komitet Naukowy  I kadencji  Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości składa  się z 15 członków. 

Pierwszym Przewodniczącym Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse został prof. dr hab. Grzegorz Kończak.

Pierwszą Przewodniczącą Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości została prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.