Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

bud. C

ul. Bogucicka 3a

40-226 Katowice

tel. +48 32257-7341, +48 32257-7342

e-mail: eugeniuszbr@ue.katowice.pl +48 32257 7043

Aktualności

Aktualności

Odrabianie zajęć - SESJA ZIMOWA 2017/18

Student w sesji zaliczeniowej ma prawo odrobić maksymalnie 3 zajęcia wybierając spośród 5 zajęć dostępnych (3-hala sportowa, 2-basen). Indywidualne przypadki zdrowotne lub losowe (np. dłuższe zwolnienia lekarskie) do uzgodnienia z prowadzącym i... [Więcej]


Sekcje sportowe AZS

Zapraszamy studentów do udziału w treningach sekcji sportowych AZS. Szczegóły w zakładce: sekcje sportowe [Więcej]


Fakultety na basenie dla pracowników

Ruszyły fakultety dla pracowników, zapraszamy :) szczegóły w zakładce: zajęcia fakultatywne [Więcej]


Fakultety dla studentów

Zgodnie z regulaminem CWFiS od dnia 23 października 2017 fakultety dla studentów są odpłatne. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Uczelni z dopiskiem "zajęcia sportowe-fakultety". Na zajęcia przychodzimy z potwierdzeniem wpłaty i na... [Więcej]