Artykuł pracownika w prestiżowym czasopiśmie


Artykuł Pana dr. Jana Acedańskiego pt. "Heterogeneous expectations and the distribution of wealth" został przyjęty do druku w czasopiśmie "Journal of Macroeconomics" (IF = 0,791) wydawnictwa Elsevier. Dostępny jest on pod adresem https://authors.elsevier.com/a/1VKqlbJYUyGGk.